ދިވެހި ބައެއް ހައްޖުވެރިން "ގެއްލިގެން" ހޯދަނީ

ދިވެހި ބައެއް ހައްޖާޖީން މުޒްދަލިފާ އިން މިނާއަށް ދިޔަ މަގުމަތީ ގްރޫޕާ ވަކިވެ، އެނބުރި އަންނަން ނޭނގިގެން އެ މީހުން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.


ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "މިހާރު" ގެ ސީނިއާ އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު ބުނީ ގްރޫޕާ ވަކިވެ، ނުބައި ހިސާބުތަކަށް ދެވުނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ދިޔަ ބައެއް ހައްޖުވެރިންނަށް ކަމަށާއި އެކަން ދިމާވީ މުޒްދަލިފާއިން މިނާއަށް އެނބުރި އައި މަގުމަތީގައި ކަމަށެވެ. އެ އެންމެންނާ ވެސް ބަރާބަރަށް ފޯނުން ގުޅޭ ކަމަށާއި އެ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވެސް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"އެންމެންނާ ވެސް އެބަ ގުޅޭ. އެކަމަކު ގިނަ މީހުންނަކަށް ކިޔައިދޭކަށް ނޭނގޭ އެ މީހުން އެތިބި ހިސާބެއް. އެހެންވީމަ ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ ވަނީ. އެކަމަކު މިހާރު ވެސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެބަދޭ. ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ފިޔަވައި އެހެން ގްރޫޕެއްގެ ހަވާލުގައި ދިޔަ ބަޔަކު ގެެއްލުނު ކަމަށް އެނގިފައެއް ނެތް،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިއަހަރު ރާއްޖެއިން 1،300 މީހަކު ހައްޖަށް ގޮސްފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ދިޔަ މީހުންނެވެ.