ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ހަފުލާ މިރޭ

ނޫސްވެރިންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ އޮންނާނެ އެވެ.


މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނީ ޓީވީއެމް އާއި ވީޓީވީން ލައިވްކުރާ މި ހަފުލާގައި އަށް ދާއިރާއަކުން އިނާމު ދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި "އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާ" އާއި "ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް" އިނާމު ވެސް ދޭނެ ކަމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ. މި ހަފުލާ ކުރިއަށް ދާނީ މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހިމް އާއި ބޮޑުބެރުން ވިދާލި ހަރުބީގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހާއްސަ އައިޓަމްތަކާ އެކުގަ އެވެ. މިފަހަރު އިނާމް ދޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި އިޖުތިމާއީ ދާއިރާ، ސިޔާސީ ދާއިރާ، ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ ދާއިރާ، ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދީ ދާއިރާ، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ، ފޮޓޯ ޖާނަލިޒަމްގެ ދާއިރާ، ވީޑިއޯ ޖާނަލިޒަމްގެ ދާއިރާ، ފީޗާ ލިއުމުގެ ދާއިރާ ހިމެނެ އެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް އެކި ދާއިރާތަކުން 45 ހުށަހެޅުމެއް އެމްއެމްސީ އަށް ލިބިފައިވެ އެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނި ގޮތުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ މަގުސަދަކީ މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ތަބާވާން ޖެހޭ ހަމަތަކާއި އަހުލާގީ މިންގަނޑުތަކަށް ތަބާވެ، ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް ނޫސްވެރިންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމެވެ.