ބްރިޖުގެ މައިތަނބުތަކުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް 10 ދުވަސް ތެރޭ ނިމޭނެ: މުއިއްޒު

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މައި ތަނބުތަކުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް 10 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓާރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މުއިއްޒު އެހެން ވިދާޅުވީ ބްރިޖުގެ ތަނބުތަކުގެ ދެ ފޮޓޯއަކާ އެކު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގަ އެވެ.

ބްރިޖްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ބޮކްސް ގާޑާ ބީމްތަކުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ބެއްލެވުމަށް މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވަނީ މިިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޗައިނާއަށް ވެސް ވަޑައިގެންފަ އެވެ. ބޮކްސް ގާޑާ ބީމަކީ ބްރިޖްގެ ތަނބުތަކުގެ ދެމެދުގައި ހުންނަ ބައެކެވެ. އެ ބީމްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމި، އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ކުރިން ވިދާޅުވި އެވެ.

ބްރިޖުގެ ސުޕަ ސްޓްރަކްޗާ އަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ބޮޑެތި ބެރިތަކުގެ މަސައްކަތް ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި ބްރިޖުގެ ސުޕަސްޓްރަކްޗާ އަންނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމެނޭ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ، ޗައިނާ އާއި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ބްރިޖުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދާއިރު، ޝެޑިއުލަށް ވުރެން މާ އަވަހަށް ޗައިނާގެ ސީސީސީސީން މަސައްކަތް ނިންމަމުން އަންނަ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ،

އަންނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް މަސައްކަތް ނިންމަން އެއްބަސްވެފައިވާ ބްރިޖު އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 26 ގައި ހުޅުވޭނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. ބްރިޖްގެ މަސައްކަތަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދު ވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 116 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ އެވެ. އަދި 72 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ޗައިނާގެ ލޯނު އެހީ އެވެ. މި މަޝްރޫއަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން 12 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރެ އެވެ.