ޕީޕީއެމްގެ ގައުމީ ޖަލްސާ 2017ގައި

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ގައުމީ ޖަލްސާ އަންނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.


ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ގައުމީ ޖަލްސާ އިން ފާސްކޮށްފި ނަމަ ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ 2018 ގަ އެވެ. ޕްރައިމަރީން ކަނޑައަޅާ ކެނޑިޑޭޓަކާ އެކު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކުރަން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މާޗް 2018ގަ އެވެ.

ޕާޓީ ހިންގާނެ ގޮތުގެ ޓައިމްލައިނެއް މައުމޫން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވަނީ ރިޔާސީ ޓިކެޓްގެ މައްސަލާގައި ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ކޯޅުން ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށެވެ. މީގެ ކުރިން ވަނީ މިހާރު ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި 2018ގެ ޓިކެޓް ދޭން ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ތާއީދުކުރައްވައި އެ ވާހަކަ ދައްކަވައިފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރައްވާނެކަން ވަނީ އަންގަވައިފަ އެވެ. ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓަށް ވުރެ ގިނައިން ވާދަކުރައްވާ ނަމަ ޕްރައިމަރީއަކަށް ގޮސްގެން ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމާ މެދު ގައުމީ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހެ އެވެ.

ޕީޕީއެމް އިސްލާހު ކުރުމަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް މައުމޫން ވަނީ ޓައިމްލައިންގައި ކަނޑައަޅުއްވައިފަ އެވެ. އެގޮތުން "ޕާޓީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު" ގެ ތަސައްވުރެއް ކަމަށް ބަޔާން ކުރައްވާފައި ވަނީ ޕީޕީއެމަކީ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވަައިދާއި ޕާޓީގެ މައިގަނޑު އުސޫލުތަކަށް އިހުތިރާމްކުރާ، ކޮރަޕްޝަންގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވެފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޕާޓީއަކަށް ހެދުމެވެ.