ހެލިކޮޕްޓަރު ޖައްސަނިކޮށް އުނގޫފާރު ބޯޅަދަނޑުގެ ޗޭންޖިން ރޫމާއި ރެސްޓް ރޫމުގެ ފުރާޅު އެއްލާލައިފި

ރ. އުނގޫފާރު ބޯޅަދަނޑަށް މިއަދު އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ޖައްސަނިކޮށް ދަނޑުގެ ޗޭންޖިން ރޫމާއި ރެސްޓްރޫމްގެ ފުރާޅު އެއްލާލައިފި އެވެ.


އެ ރަށުު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން ވެސް އެ ބޯޅަދަނޑަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ޖައްސަ އެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގާފައި ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކުރިން ވެސް ހަމަ ބޯޅަ ދަނޑުގެ މެދަށް ޖައްސާނީ. އެކަހަލަ ކަމެއް ނުހިނގާ. އެފަދަ ކަމެއް މި ހިނގީ މިއަދު،" ކައުންސިލް މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނި ގޮތުގައި އުނގޫފާރަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ދިޔައީ އެ ރަށު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ މީހަކު މާލެ ގެނައުމަށެވެ. އެއީ އުމުރުން 61 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އެ މީހާ މިއަދު ހަވީރު 4:45 ހާއިރު މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.