މޫދަށް ގެއްލުނު އެއް ކުއްޖެއްގެ ސޯޓު ފެނިއްޖެ

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ގެއްލުނު ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން އަލީ ފަހުމީގެ ސޯޓް މިއަދު ފަމިއްޖެ އެވެ.


ހިތަދޫ ޗަނބޭލީގޭ އަލީ، 15، މޫދަށް އެރުނު އިރު ލައިގެން ހުރި ސޯޓް ފެނުނީ ހިތަދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކާ ދިމާލު ފުއްޓަރު ފަރާތު ފަރުމަތިންނެވެ. ސޯޓް ފެނުނީ ސާޗިން ޓީމްގައި ހިމެނޭ ފުލުހުންގެ ބަޔަކަށެވެ. އެ ސޯޓަކީ ފަހުމީގެ ސޯޓްކަން އާއިލާ އިން ވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށް ދީފަ އެވެ.

އެހެންވެ ސޯޓް ފެނުނު ދިމާ އަށް ޑައިވްކޮށްގެން އިތުރަށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

އަލީ މޫދަށް އެރުނީ ޓީޝާޓެއް ވެސް ލައިގެން ކަމަށާއި އޭގެ ފަހަތުގައި "ހިތަދޫ އެފްސީ" ޖަހާފައި އިން ކަމަށް، އަލީއާ އެކު މޫދަށް އެރުނު އަލީ ރާއިފް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އަލީ އާއި ހިތަދޫ ޓޮޕާޒް މަޔާމީން އަލީ، 14، އާއި ހިތަދޫ ބްލޫ އަލީ ރާއިފް، 16، މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ނެގި ރާޅުތަކާ އެކު، އެ މީހުން ގެނބުނު ނަމަވެސް، ރާއިފް ވަނީ ސަލާމަތްވެފަ އެވެ. އަދި އަނެއް ދެ ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ކުދިން މޫދަށް އެރުނީ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރްއެޗް) އާ ދިމާލު ފުއްޓަރު ފަރާތަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 11:30 ހާއިރުގަ އެވެ.

ގެއްލުނު ކުދިން މޫދަށް އެރި އުޅުނު ސަރަހައްދަށް ހިތަދޫގެ ބަޔަކު ޖަމާވެފައި. ފޮޓޯ: ސިޓީ އޮފް އައްޑޫ

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މިއަދު ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތުގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި ހިތަދޫގެ ޑައިވަރުންނާއި ބައެއް އާންމުން ވެސް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި ގަމުގައި އޮންނަ އިންޑިއާ ހެލިކޮޕްޓަރު ވެސް މި މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރެ އެވެ.