މަހުލޫފު އިތުރު ހަ މަހަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ޖަލަށް ލާފައިވާ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފަށް ކުރާ ދެ ވަނަ ދައުވާ ވެސް ސާބިތުވެ އޭނާ އިތުރު ހަ މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދެންމެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުން ބެރިކޭޑް ޖަހައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަކަށް ވަން ކަން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެ ހަ މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިއިރު، މިފަދަ އެހެން ދައުވާއެއް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ.

މެމްބަރު މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް ކުރި ދެވަނަ ދައުވާގައި ވަނީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަކަށް އޭނާ ގަދަކަމުން ވަދެ، ބެރިކޭޑުތައް ކޮއްޕައި ހެދި ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާ މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް އުފުލީ އެވެ. އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ތަރުޖަމާނުކަން ވެސް ކުރައްވާ މަހުލޫފަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހުކުމް އިއްވީ ވެސް ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސް އެޅި މައްސަލައެއްގަ އެވެ. އެއީ ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުރެ، ފިލަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ބުނެ ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވުމުންނެވެ. ދެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ވެސް މަހުލޫފުގެ މައްޗަށް އައީ އަހަރަކަށް ވުރެ ކުރު ހުކުމެއް ކަމުން އޭނާގެ މަޖިލިހުގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލެ އެވެ. އެކަމަކު، ހުކުމުގެ މުއްދަތުގައި މަޖިލީހަކަށް ހާޒިރެއް ނުުވެވޭނެ އެވެ.