މުދާ ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރި ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް އޮޔާދާތީ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

މުދާ ބަރުކޮށްގެން ދ. އަތޮޅުން ފުރައިގެން މާލެ އަށް ދަތުރުކުރި ކުރި ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް އޮޔާދާތީ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.


ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު މިރޭ ވިދާޅުވީ އޮޔާދާ ލޭންޑިން ކްރާފްޓްގައި އަށް މީހަކު ތިބި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ލޭންޑިން ކްރާފްޓް އޮޔާދާން ފެށީ، ތިލަފުއްޓާއި ގިރާވަރާ ދޭތެރޭގައި އޭގެ އިންޖީނުގެ ހޮޅިއެއް ފަޅައިގެން ދިއުމުންނެވެ.

އެއީ ކޮން ބައެއްގެ ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް ކަމެއް އަދި އޭގައި ހުރީ ކޮން ކަހަލަ މުދަލެއް ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ.