ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް، ވ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރެއް ފައްޓަވައިފި

މި މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ވ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.


އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި މެންދުރު ވަނީ އެ އަތޮޅު ފުލިދު އަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ފެލިދު އަށް ވެސް ވަޑައިގަންނަވަން ވަނީ ހަމަޖައްސަވައިފަ އެވެ.

ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ފެލިދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ..---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ފ. ނިލަންދޫއަށާއި ތ. ގުރައިދޫގެ އިތުރުން ރ. ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެން ރައީސް ވަނީ އެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ.