އިންތިހާބު ބާތިލު ކުރުމަށް ރައީސް އެބަ ރާއްވަވާ: މަހްލޫފް

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން ނާކާމިޔާބުވުމުން އެ އިންތިހާބު ބާތިލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިއަދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.


ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މަހްލޫފް ލިޔުއްވާފައި ވަނީ އިންތިހާބު ބާތިލު ކުރުމުގެ ގޮތުން، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން އެކިއެކި މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ އާންމު މެންބަރުން ލައްވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ރީތިކޮށް [ކަންކަން] ގެންދަން އުޅުނަސް އޭނާ [ރައީސް ޔާމީން] ހުރީ މަސްލަހަތު ގެއްލުވައިލާ ގޮތަށް،" މަހްލޫފް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

މަހްލޫފް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެޗްޑީސީގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު އަހުމަދު ބުންޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައި ހުޅުމާލޭގައި ޝަކުވާ ފޯމު ފުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް އޭނާ ވަނީ ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ.

"ވަރަށް ސާފުކޮށް ދަންނަވަން، ސަލާމަތީ ބާރުތައް އަދި މުއައްސަސާތަކުގެ ބިރު ކެނޑިއްޖެ،" މަހްލޫފް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމާ ދެކޮޅު ނުހެދުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް މަހްލޫފް ވަނީ ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ.

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، އިންތިހާބު ބާތިލް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރޭތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރައީސް ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން އިންތިހާބު ބާތިލް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ވެސް މާރިޔާ ވިދާޅެއްނުވެ އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެނަށް ވަރަށް ސާފު. ރައީސް ޔާމީން އެ ވަނީ ރައީސް އޮފީހުގައި ބަސް ވިދާޅުވެފައި. އެބޭފުޅުވާ ވިދާޅުވެފައި އެ އޮތީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ސާފު ކަމަށް އަދި ރައްޔިތުންގެ އިއްވި ބަސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތް ވާހަކަ. އެހެންވީމަ ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާފައި ވަނީ. ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި އޮންނަ ގޮތެއް ނޫން އެއީކީ އެއަށްވުރެ ފަހުން އިތުރު ކަންކަމަށް ދިއުމަކީ،" މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބޫ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ 58 ޕަސެންޓު ވޯޓާ އެކު ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ. އިބޫ އަށް 134،146 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި އިރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގަތީ އެންމެ 95،623 ވޯޓެވެ. ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި 38،479 ވޯޓުގެ ފަރަގު ހުއްޓެވެ. މިއީ މިހާ ބޮޑު ތަފާތަކުން ރާއްޖޭގައި ރައީސަކު އިންތިހާބުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މުޅި ރާއްޖޭގެ 18 އަތޮޅެއްގެ މެޖޯރިޓީ ވޯޓު އިބޫ އަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި އިރު ރައީސް ޔާމިނަށް މެޖޯރިޓީ ނެގުނީ މ. އަތޮޅާއި ފ. އަތޮޅުން އެކަންޏެވެ.