ގާސިމް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ޖަރުމަނުން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯއްދެވި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ވިލާ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން އޭނާ އަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި އެވެ.


އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ގާސިމް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު، ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމާ އެކު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) އިން މަރުހަބާ ދެންނެވީ އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ގާސިމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގަތެވެ.

ގާސިމްގެ އިތުރުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު ވެސް މިއަދު ވަނީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކަން ވެސް ކުރައްވާ ގާސިމްގެ މައްޗަށް ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ގާސިމް ބޭސްފަރުވާ އަށް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގަތީ ސެޕްޓެމްބަރު 6، 2017 ގަ އެވެ. ސިންގަޕޫރުން ބޭސްފަރުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު، އޭނާ ވަކި ހިސާބަކުން ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގެން އެ ގައުމުން ހިމާޔަތް ހޯއްދެވި ގޮތަށް އުޅުއްވަނީ ޖަރުމަނުގަ އެވެ.

ގާސިމް މިއަދު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބޫ މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ގާސިމް ޖަރުމަންވިލާތުގައި ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް އުޅުއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވީ، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން ދޫކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ހައި ކޯޓުން އަމުރު ކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މި ނިންމުމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގާސިމް ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ނުހައްގުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ބަޔަކު ދޫކޮށްލުމަކީ ޝަރުއީ ނިޒާމް މިނިވަންކަމާ އެކު ހިނގަން ފެށި ކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭނާ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ހުންނެވީ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަން ނުނިމިގެންނެވެ. އޭނާ އަކީ އަދިވެސް ގަވާއިދުން ފަރުވާ ހޯއްދަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ޖަލުގައި ނުހުންނެވޭނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު އިނގިރޭސި ވިލާތުން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯއްދެވީ، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މޭމަހު މާލޭގައި ބޭއްވި "މޭޑޭ" ބޮޑު މުޒާހަރާ އަށް ފަހު ޖަލު ބަންދުގައި ދުވަސްކޮޅަކު ހޭދަކުރެއްވުމަށް ފަހުގަ އެވެ.