ޚަބަރު / ސ. މަރަދޫ

މަރަދޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްވި ޒުވާނާ ސީރިއަސް ހާލަތެއްގައި

ހިތަދޫގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި އީވާން: އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް

މަރަދޫގައި ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ އިތުރު ފަަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

އުމުރުން 22 އަހަރުގެ މުހައްމަދު އީވާން މިހާރު އޮތީ ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގަ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ޒަހަމްވީ މަރަދޫގައި ރޭ ދެ ގްރޫޕަކުން ހިންގި މާރާމާރީއެއްގަ އެވެ.

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީނައާ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރު މުހައްމަދު ނަޖީބް ވިދާޅުވީ އީވާންގެ ބުރަކައްޓަށާއި، ކަރަށް އަދި ބޮލަށް ވެސް ވަނީ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފައި ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ފުއްޕާމެއަށް ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ފުއްޕާމެއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި ވަނީ. އޭނާއަށް މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ ވެންޓިލޭޓަރެއްގެ އެހީގައި،" ނަޖީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އީވާންއަށް އިތުރު ފަރުވާ ދޭން މިއަދު މެންދުރުފަހު މާލެ ފޮނުވާލުމުގެ ކަަންކަން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

މި މާރާމާރީގައި އިތުރު އެހެން މީހަކަށް ވެސް އަނިޔާވި އެވެ. އެކަމަކު އެ އަނިޔާތައް އެހާ ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އަދި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

16 ކޮމެންޓް, 44 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 16%
icon sad icon sad 75%
icon angry icon angry 9%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ބޮސް

07 October 2018

ފައްކާ ޒުވާނެއް ހަމަ!

The name is already taken The name is available. Register?

ސަރީފާ

07 October 2018

މިރާއްޖެައކު ގޭންގެއް ނޫޅޭނޭ. ގޭންގު ސްވިޗުވެސް މިހާރު އެތެރނުކުރޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ލޮނަ ކިންގް

07 October 2018

އާ ހަމަ ތެދެއް ހީވާ ކަހަލަ ލައްކައެހެން....މި މީހުންގެ މައިން ކޮބާބާ...ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރިބާ......ކޮން ލޮނެއްތައް.....މިމީހުން ޖާގަ ޖަހައިން އުޅޭގެ ފުލުހުން ވަދެ ހުސްކުރަންވީނު......ކިހާ ބޮޑު ކަމެއް މިމީހުންނާ ހެދި އުޅެން ދަތިވެއްޖެ........

The name is already taken The name is available. Register?

ބަޓް

07 October 2018

މ. ލޮނިމިދިލިގެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ައައިޝާ

07 October 2018

އޭނަ ވަރަށް ލޯބި

The name is already taken The name is available. Register?

ޖުމް

07 October 2018

އަސްލުވެސް ވަރަށް މޭންލީ - ފިރިހެންވަންތަ މީހެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ލައިޝާ

07 October 2018

ވާއުވް ސޯ ހެންޑްސަމް >.<

The name is already taken The name is available. Register?

ޗީރީން

07 October 2018

ބޮލުގަ ތެތްކަމެއް ނެތް ދޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހޮހޯ

07 October 2018

ގޭ ކުއްޖަކާ ވައްތަރީ

The name is already taken The name is available. Register?

ޙިނި

07 October 2018

މިހުންނަނީ ޑާވިންސް އެވޯޑު

The name is already taken The name is available. Register?

‫ގުލޮަތިހަ

07 October 2018

‫ކޮބާ ޔާމީން ސަރުކާރުގަ އައްޑޫގަ އަޅަން ބުނި ޓާށަރީހޮސްޕިޓާ.

The name is already taken The name is available. Register?

މުހުޝީނު

07 October 2018

މިއީ ފޭދޫގައި އޮންނަ ގޭންގެއްގެ މަސައްކަތް. މިމީހުންނަށް މަޖިލިސް މެމްބަރެއްގެ ހިމާޔަތް ލިބޭކަމަށްވޭ! ފުލުހުންނަށް މިމީހުން ނުހުއްޓުވެނީ ކިއްވެތޯ ވެސް ބަލަންޖެހޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ފޮނި ކަދުރު

07 October 2018

މީ ހަމަ ތެދެއް... އެމީހުން ހިތުން އެމީހުންނަކީ މިތާންގެ ޑޮން... ޕޮލިސް ވާނެ އަހަރެމެން މިކަމުން ސަލާމައް ކުރަން...

The name is already taken The name is available. Register?

ރާވެރިބެ

07 October 2018

މިތިބަ ޒުވާނުންނޭ ކިޔާ ބަޔަކު ތިބޭ ގޮތެއް އުތަ ...

The name is already taken The name is available. Register?

ބޭންގް

07 October 2018

ޔާމީނު އަމިއްލައަށް ކުރި ބަހުސުގަ ބުނި ރާއްޖެއަކު ގޭންގުތަކެއް ނެތޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް

07 October 2018

ޒުވާނުންނޭ ، އަންނަ ރުޅީގަ ހުރި މޮޅުކަން ދައްކަން އަތް އިސްނުކުރަން ނަސޭހަތްތެރިވަން.އެއީ ގޯހެއް.ސުލްހަވެރިކަން ގާއިމްކުރުން އެއީ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި މަގު.ޒުވާނާއަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454