އެޗްޑީސީގެ ދަރަނި ބޮޑުވެ، ސަރުކާރުން ފައިސާ ދޭން ޖެހޭ ހާލަތުގައި!

މި ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ވަރަށް ބޮޑަށް ދަރަނިވެފައިވާތީ، އެ ދަރަނި ދައްކަން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ހާލަތު ބެލި ޓްރާންސިޝަނަލް ކޮމެޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 29 ކުންފުނީގެ ހާލަތު ބަލަން ހެދި އެކި ކޮމެޓީތަކުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހުސައިން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް، 12 އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ހުޅުމާލޭގެ ތަރައްގީއަށް ދައުލަތުން ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ މިންވަރު 6.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގައި އުޅޭ އިރު މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުން މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް އެކަނި 7.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު އެޗުޑީސީއަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެއީ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ކުރި ކަމެއްތޯ ހުސައިން ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ.

ހުސެން އެގޮތަށް ވިދާޅުވި އިރު، ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި މިހާރު ފަށާފައި ހުރީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއު އެވެ. އެހެންކަމުން އެ މަޝްރޫއުއަށް ހިނގާ ހޭދަ ވެސް، އެހެން ހުރިހާ އަހަރުތަކަށް ވުރެ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

އެކަމަކު ހުސެން ސުވާލު އުފެއްދެވީ، "ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ނުނެންގެވި އެއްޗެއް ވޭތުވެދިޔަ 10 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނަންގަވައި ކެމްޕެއިންގެ ތެރޭގައި 7.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއިން ކުރެއްވީ ކޮން ކަމެއްތޯ؟" އެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ 7،000 ފްލެޓްގެ މަޝްރޫއަށް ލޯނު ހަމަޖެހި، މަސައްކަތް ފެށީ މި އަހަރު އެވެ. އެ 7،000 ފްލެޓް ހިމެނޭ 25 ބުރީގެ 14 ޓަވަރުގެ މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުން ގެރެންޓީ ދީގެން އެޗްޑީސީން 8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯން ނަގާފައިވާ ކަމަށް ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ބޮޑު ލޯނުން އެ އިމާރާތްތައް އެއްކޮށް ނިންމާނުލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ހުސެން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެޗްޑީސީން ލޯނު ދައްކަން ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން އަންނަ މަހު 105 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ޖެހޭއިރު އެޕްރީލް މަހު 131 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ޖެހެ އެވެ. އެ ހާލަތަށް ދިޔައީ ރަނގަޅަށް ހިނގަމުން ދިޔަ ކުންފުންޏެއް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރުމުން ކަމަށް ވެސް ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެޗުޑީސީގެ މާލީ ހާލަތު އެހާ ދަށަށް ދިޔައިރު އެ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް މި ފަހުން ސަރުކާރުން ކުރަން އުޅުނު ބައެއް ކަންކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާޑުވެސް ކިއުއްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ނުއަގުގައި ވިއްކަން އުޅުނު 400 ގޯތި އެގޮތަށް ވިއްކި ނަމަ އެޗްޑީސީއަށް ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން އަންގައިގެން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވިއްކަން އުޅުނު އެ ބިންތައް ވިއްކުން ހުއްޓާލީ އޭސީސީން އެންގުމުންނެވެ.

ހުސެން ވިދާޅުވީ އެޗްޑީސީއަށް އިތުރަށް 640 މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ލޯނުގެ މިންވަރު 8.7 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ ކަމަށެވެ.