އަދީބު އޮޕަރޭޝަނަށް ވައްދައިފި

މީގެ ނުވަ ދުވަސް ކުރިން އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދިފައިވާ ހިލަ ނައްތާލުމަށް ކުރާ އޮޕަރޭޝަން މިއަދު ހެނދުނު ފަށައިފި އެވެ.


އަދީބުގެ އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަޝްވާ ވިދާޅުވީ އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދިފައިވާ ހިލަތައް ބޭސް ދީގެން ވެސް ނައްތާނުލެވުމުން ކިޑްނީ ދުޅަވެފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ މިއަދު 8:45 ހާއިރު ލޭޒާ ޓްރީޓްމަންޓެއް ދިނުމަށް ތިއޭޓަރަށް ވައްދާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ތަނުގައި [އައިޖީއެމްއެޗް] އެޑްމިޓް ކުރި ފަހުން ތިން އެކްސްރޭ ނެގިއްޖެ. ކިޑްނީ އާއި ބްލެޑާއާ ދޭތެރޭ އިން ހިލަކޮޅު ހަރަކާތް ވެސް ނުކުރޭ. އެހެންވެ އޮޕަރޭޝަނަށް ވައްދާފައިވީ،" އަދީބުގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދީބުގެ އެ އޮޕަރޭޝަން ނިމޭނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާ ކުރަނީ މިއަދު 11:30 ހާއިރެވެ. މިއަދު އޮޕަރޭޝަންގައި ނައްތާލަނީ އަދީބުގެ ވާތް ފަރާތު ކިޑްނީގައި އިން ހިލަ ކޮޅެކެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކަނާތް ފަރާތު ކިޑްނީގައި ވެސް ދެ ހިލަކޮޅު އިންނަ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުންނާ ހަވާލާދީ ނަޝްވާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ގަވާއިދުން ބޭސް ނުދީފި ނަމަ ހުން ހުރޭ. ކިޑްނީގައި ހިލަ ހުންނާތީ ބަނޑަށް ތަދުވާވަރު އަދި އެ އުޅޭ ހާލު ދެން ނޭނގެ އަޅުގަނޑަށް ބުނެދޭކަށް،" ނަޝްވާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކިޑްނީގައި ހިލަ އުފެދުމުގެ އިތުރުން އަދީބުގެ ހަށިގަނޑުގައި ސީސްޓުތަކެއް ވަނީ އުފެދިފަ އެވެ. އަދި ލޮލުގެ ފެނުމަށް އަސަރު ކުރާ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ގްލޫކޯމާ އަށް ވެސް އަދީބު ބޭސް ކުރެ އެވެ. ނަޝްވާ ވިދާޅުވީ ކިޑްނީގައި އުފެދިފައިވާ ހިލަ ނައްތާލުން ފިޔަވާ އިތުރު ފަރުވާތައް ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދީބު ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަތާ ތިން އަހަރު ވެފައިވާއިރު އޭނާ އަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ދިނުމަށް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހެދި ކަމަށް އާއިލާ އިން ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބުނެފަ އެވެ.

ތިރީސް ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަދީބު ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަ ކޮށްލުމަށް އުޅުނު މައްސަލަ އާއި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.