މިނިސްޓަ ޝާހިދު، އިންޑިއާގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިހާރު އިންޑިޔާ އަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ، ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އިންޑިޔާގެ ރައީސް ރާމްނާތު ކޯވިންދްއާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.


އެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ރާމްނާތު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިސޯދީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް އިންޑިޔާ އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިމަގުގައި ވެސް ވަކިވަކި ދާއިރާތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެން، އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސުޝްމާ ސްވަރާޖްއާ ވެސް ޝާހިދު އިއްޔެ ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ. އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ފަހު، ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން، އެ މަޝްވަރާތަކުން ފާހަގަކުރެއްވުނު ކަމަށެވެ.

އިންޑިޔާގެ ރައީސް ކުރެއްވި ޓްވީޓް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖެއާ ގުޅުން ގޯސްވެފައިވާ އަވައްޓެރި އިންޑިއާ އަށް ޝާހިދު ކުރައްވާ މި ދަތުރުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޗައިނާއާ ބޭއްވި ގާތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ޒަމާންވީ ގުޅުން ހީނަރު ވެފައިވާއިރު މި ސަރުކާރުން އެކަން ހައްލު ކުރާނެ ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި ވައުދުވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ވަނީ ރައީސް މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި ރައީސް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ވެސް އަންނަ މަހު ވަޑައިގަންނަވާނީ އިންޑިޔާ އަށެވެ.