ރައީސްގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު ދިއްފުއްޓަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ފަހުން ރަށަކަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ކ. ދިއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.


ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގެ ބޭނުމަކީ ދިއްފުށީގައި ޗަމްޕާ އާއިލާގެ އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަނުން ގާއިމްކުރި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއު ނިންމައި، ޚިދުމަތް ފައްޓަވައި ދެއްވުމެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، ގިރިފުށީގައި އޮންނަ 20 ވަނަ ކެޑޭޓް ކޭމްޕާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދޭން ބާއްވާ ހަރަކާތެއްގައި ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

ޗަމްޕާ އާއިލާގެ އިސް ދެ ވިޔަފާރިވެރިން ކަމަށްވާ ހުސެން އަފީފު (ވ) އަދި މުހައްމަދު މޫސާ

ގާތްގަނޑަކަށް 4 މިލިއަން ޑޮލަރު (61 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޭދަކޮށްގެން ދިއްފުށީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫއު ހިންގީ އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަންގެ އިތުރުން، ދިއްފުއްޓާ ޖެހިގެން އޮންނަ ޗަމްޕާ އާއިލާގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ މީރުފެންފުށި ރިސޯޓު ވެސް ގުޅިގެންނެވެ.

އަލިފުޅު ތުއްތު ފައުންޑޭޝަނަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި މަހުޖަނުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޗަމްޕާ ހުސެން އަފީފާއި ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާގެ ބައްޕާފުޅު މޫސާ އަލީ (މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ އަލިފުޅު ތުއްތު)ގެ ހަނދާނުގައި 2000 އަހަރު އުފެއްދި ފައުންޑޭޝަނެކެވެ. މި ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ތަރައްގީގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ހިންގާފައިވެ އެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.