ހަތް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ޝާންޓޭ ހައްޔަރުކޮށްފި

އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 2017 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ރަން މެޑެލް ހޯދައިދިން ބޮޑީ ބިލްޑަރު ޝާހީން އިބްރާހީމް ދީދީ (ޝާންޓޭ)، ހަތް ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


އެކަމަކު އެހާ ގިނަ އަދެއްގެ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރުކުރީ ޝާންޓޭ ކަމަކަށް ފުލުހުން އަދި ނުބުނެ އެވެ. ފުލުހުން ހަމައެކަނި ބުނީ މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެއްޗާ އެކު މާލޭގެ ގެއަކުން 38 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޝާންޓޭއަކީ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 55 ކިލޯގެ ކެޓަގަރީން ރާއްޖެ އަށް ރަން މެޑެލް ހޯދައިދިން އެތުލީޓެވެ. އަދި އޭނާއަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބޮޑީ ބިލްޑިން މުބާރާތް "މިސްޓަ މޯލްޑިވްސް"ގެ މިދިއަ އަހަރުގެ ދެ ވަނަ އެވެ.