ޕްރައިމަރީ އަށް ނުފޫޒެއް ނެތް، އިންސާފުވެރިވާނެ: އެމްޑީޕީ

އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ދޭނެ މީހުން ހޮވަން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓް އޮޅުވައިލުމުގެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އެޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްކޮންފަރެންސެއްގައި އެ ޕާޓީގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވިދާޅުވީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްލުމާއި ގުނުން އޮންނާނީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނާއި އާއްމު މެމްބަރުންނާއި މީޑިއާގެ ކުރިމަތީގައި ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

"މީގެ ކުރީގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރައިމަރީތަކަކީ ވަރަށް އިތުބާރު ލިބިގެންވާ ގޮތަކަށް ބޭއްވި ޕްރައިމަރީތަކެއް. އެހެންވީމާ މި ޕްރައިމަރީ އަދި އެއަށް ވުރެ ވެސް ފުރިހަމަކޮށް ގެންދެވޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވެސް ވާދަކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ނުވަ ދާއިރާއަކަށް އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާފައި ވާތީ ޕްރައިމަރީ ބާއްވާކަށް ނުޖެހެ އެވެ. އެހެންވެ އެޕާޓީން ޕްރައިމަރީ ބާއްވާނީ 77 ދާއިރާއަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށެވެ. ޕްރައިމަރީ ބާއްވާ ދާއިރާތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައި ވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

ޕާޓީގެ ނުފޫޒުގަދަ ބޭފުޅުންތަކެއް ވާދަކުރައްވާތީ އެ ބޭފުޅުންގެ ނުފޫޒު ޕްރައިމަރީއަށް ފޯރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެދާނެތޯ ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލުކުރުމުން އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެފަދަ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނުފޯރާ ކަމަށެވެ. އެކަހަލަ ނުފޫޒެއް ފޯރުވާ ކަމުގެ ޝަކުވާއެއް މިހައިތަނަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެން ނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުން މިޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީ އަށް އެއްްވެސް ނުފޫޒެއް، އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ފޯރުވާފައެއް ނުވޭ. ފޯރުވަމުންނެއް ނުދޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ 18 ވާ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ. ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުން އޮންނާނީ މެންދުރު ފަހު 2:30 އިން ރޭގަނޑު 8:00 އަށް ކަމަށް އެޕާޓީން ބުންޏެވެ.