ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދުމުގެ އޮޕަރޭޝަން މިއަދު ފަށައިފި އެެވެ.


އިމިގްރޭޝަނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން މާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއް މިއަދު ބަލާފައި ވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޒިކްރާ މިސްކިތް ހުންނަ ސަރަހައްދާއި ގަޑިބުރު ސަރަހައްދު ހިމެނެ އެވެ. އެ ދެ ސަރަހައްދުން ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 80 ބިދޭސީން ވަނީ އަތުލައިގެންފަ އެވެ. އެ މީހުން ސްކްރީންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ތަރުޖަމާނު ހަސަން ހަލީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ހެނދުނު 8:45 ހާއިރު އޮޕަރޭޝަން ފެށީ ލިބެމުންދާ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ވަކި ތަނަކަށް ބިދޭސީން އެއްވާ ކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ ލިބޭ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ބިދޭސީން އަތުލައިގަނެ ސްކްރީން ކުރުމަށްފަހު ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބައެއްކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ ނަމަ އެ މީހުން ފޮނުވާލަން ދެން ބައިތިއްބާނީ ހުޅުމާލޭ ޖަލުގެ ޑިޓެންޝަން ބައިގަ އެވެ.

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދުމަށް މިއަދު ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން އަތުލައިގެން ބައެއް މީހުން.-- ފޮޓޯ: އިމިގްރޭޝަން

ހަލީލް ވިދާޅުވީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި މާލޭގެ އިތުރުން ރަށްރަށުގައި ވެސް ހިންގާނެ ކަމަށެވެ.

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ފަށާފައިވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކަށް ފަހުގަ އެވެ. އޭގެ އޮޕަރޭޝަން އެންމެ ފަހުން ހިންގާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅެވެ.