އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ތަހުގީގު އިތުރަށް ހާމަކުރުމާ މެދު ވިސްނަނީ

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކޮށްފައިވާ ތަހުގީގުން އިތުރަށް ހާމަކުރެވޭނީ ކޮން މިންވަރަކަށްތޯ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރަން ފަށައިފި އެވެ.


އޭސީސީގެ ނައިބު ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި މިހާރު ހާމަކޮށްފައި ވަނީ އާންމު އުސޫލުގެ ތެރެއިން ހާމަކުރާ މިންވަރު ކަމަށެވެ.

"މިހާރު އެ މައްސަލައިގައި ހާމަކޮށްފައި އެ އޮތީ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެހެން މައްސަލަތަކުގައި ވެސް ކޮމިޝަނުން ހާމަކުރާ މިންވަރަށް،" މުއައްވިޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައަކީ އާދަޔާ ހިލާފު ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވެފައި އެކަމުގެ މައުލޫމާތު އާންމުން ބޭނުންވާތީ އެކަމާމެދު އޭސީސީގެ މެންބަރުން މިހާރު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންގެ ލެވެލްގައި މަޝްވަރާ ކުރަމުން މި ދަނީ މި މައްސަލައިގައި ދެން އިތުރަށް ހާމަކުރެވޭނީ ކޮން މައުލޫމާތެއްތޯ،" މުއައްވިޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

މުއައްވިޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ސިއްރުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އޭސީސީ އަކުން ނުގެންގުޅެ އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ސިއްރެއް ނުކުރަން. ފުލުހުން އަދި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ވެސް މިހާރު ހުންނާނީ އެ ހުރިހާ މައުލޫމާތުތަކެއް ފޮނުވާފައި،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލަ އެންމެ ފުޅާކޮށް ތަހުގީގުކޮށްފައި ވަނީ އޭސީސީންނެވެ. އެކަމަކު އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ވެސް އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފެއްދެވި، ކޮރަޕްޝަން ބަލާ ކޮމިޝަނުން ވެސް އަންނަނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ހުކުމް ކޮށްފައި ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހާމިދު އިސްމާއިލުގެ މައްޗަށް އެކަންޏެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް އޭސީސީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.