އީސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ހަބީބް އައްޔަންކުރައްވައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ މެމްބަރުކަމަށް މިހާރު އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އިސްމާއިލް ހަބީބް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަލުން މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.


ހަބީބްގެ މެމްބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަނީ މިއަދެވެ. އޭނާ އެ ކޮމިޝަނަށް އަލުން އައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލިއިރު، އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި 16 މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބިގެންނެވެ. އީސީގެ މެމްބަރުކަމަށް އޭނާ އައްޔަންކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހެވެ.

މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ކަމުގެ ލިޔުން ހަބީބަަށް ދެއްވާފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގަ އެވެ. ލިޔުން ހަވާލު ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން، ރައީސް އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްޣަނީ މުހައްމަދުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި، ހަބީބު ވަނީ މެންބަރުކަމުގެ ހުވައި ކުރައްވައި އިގުރާރުގައި ސޮއި ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އިސީގައި މިހާރު ތިއްބަވާ މެމްބަރުންނަކީ ހަބީބްގެ އިތުރުން، އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފާއި ނައިބު ރައީސް އަމްޖަދު މުސްތަފާ އާއި މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމާއި މެމްބަރު އަލީ ނަޝާތެވެ.