އަދާލަތުގެ ދެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

އަންނަ މަހު ހައެއްގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އަދާލަތު ޕާޓީން ވާދަކުރާ ދެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި އެވެ.


އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން ވާދަކުރަން ކުރިން ނިންމި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓު އަލީ އަހުމަދުގެ ނަން ނަގާފައިވާއިރު ނިލަންދޫ ދާއިރާއަކަށް އެ ޕާޓީއަކުން ވާދައެއް ނުކުރެ އެވެ. އެމްޑީޕީން ވަނީ އެ ދެ ދާއިރާއިން ވާދަކުރާ އަދާލަތުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމާފައިވާކަން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ އެ ޕާޓީގެ "އެޖެންޑާ 19"އަށް އަދާލަތުން ތާއީދުކޮށް، އިންތިޚާބުގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމާފައިވާތީ އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށެވެ.

މަހިބަދޫ ދާއިރާ އަށް އަދާލަތުން ވާދަކުރަނީ ގާނޫނީ ވަކީލު އަލީ އާޒިމެވެ. އަދި ނިލަންދޫ ދާއިރާ އަށް މުސްއަބު މުހައްމަދެވެ.

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަން ނެގިއިރު، އެއީ އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޝްވަރާގެ ދަށުން އެމްޑީޕީން ވާދަނުކުރަން ކުރިން ވާހަކަ ދެއްކި ހަ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދާއިރާ އެކެވެ.

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިތުރުން ދެން އަދާލަތަށް ދޫކޮށްލަން އެމްޑީޕީން ވިސްނީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ، މަކުނުދޫ ދާއިރާ، ކާށިދޫ ދާއިރާ އަދި މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިތުރުން ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ އެވެ. އެކަމަކު މަހިބަދޫ ދާއިރާ ފިޔަވައި އެހެން ދާއިރާ އަކުން އެއްބަސްވި ގޮތަށް ނަން އަނބުރާ ނުނަގަ އެވެ.

އިންތިޚާބުގައި 85 ދާއިރާއަކަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރާއިރު، ނިލަންދޫ ދާއިރާއަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކުރިލިބިވަޑައިގަތް ދާއިރާއެކެވެ.