ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ފަޒުލް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގެ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ.


ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި ފަޒުލް މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ، މި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ އެމްޑީީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒްގެ މައްޗަށް ވަރަށް ހަނިގޮތަކުން ކުރިން ހޯއްދަވައިގެންނެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަށް ބަލާއިރު އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ދެމެދުގައި ވަނީ 50 ވޯޓުގެ ތަފާތެވެ.

ފަޒުލް އަށް 472 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި އިރު، މަބްރޫކަށް ހޯއްދެވުނީ 422 ވޯޯޓެވެ.

އެ ދާއިރާ އަށް އެމްޓީޑީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރެއްވި އަބްދުﷲ އާރިފަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ އެންމެ ތިން ވޯޓެވެ. މިއީ މި އިންތިޚާބުގައި އެންމެ މަދުން ވޯޓު ލިބުނު ކެންޑިޑޭޓެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް އާއްމުކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަށް ބަލާއިރު ކޮންގްރެސް ޕާޓީ އަށް ކާމިޔާބުވެފައިވަނީ ތިން ދާއިރާ އެކެވެ. އެއީ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިތުރުން، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާދަކުރެއްވި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ އާއި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި މާވަށު ދާއިރާ އެވެ. އެކަމަކު ފަސް ވޯޓުން ސައީދު ކުރި ހޯއްދެވި އެ ދާއިރާގެ ވޯޓު އަލުން ގުނަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

މި ފަހަރުގެ އާންމު އިންތިޚާބުގައި 65 ގޮނޑިއާ އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދީ އެމްޑީޕީންނެވެ.