ރެޑް ނޯޓިސް ބާތިލުކުރީ ވަކި ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރަން: ނިހާން

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު ބައެއްގެ ނަންތައް ނެގީ ވަކި ބަޔަކު ހައްޔަރު ކުރަން ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މިރޭ ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.


މަނީ ލޯންޑްރިންގެ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު އެޗްޑީސީގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އަސީލާއި މުހައްމަދު އައްލާމް ލަތީފާއި (މޮހޮ) އަހުމަދު އިޝްފާހު އަލީ އާއި ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މުހައްމަދު ހުސައިން (އޮއިއްޓޭ) ގެ ނަން އިންޓަޕޯލްގެ ވެބްސައިޓުން ވަނީ ނަގައިފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލައިގައި އިންޓަޕޯލް ރެޑް ނޯޓިސް ބާތިލް ކުރީ ދައުލަތުން އެގޮތަށް ނިންމައިގެން ކަމަށެވެ. އެ މީހުންގެ ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނީ ތަހުގީގަށް ހާޒިރު ނުކުރެވިގެން ކަމަށްވާ އިރު، މިހާރު އެ މީހުންނާ ފުލުހުންނާ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ބަޔާންތައް ނަގާފައިވާތީ އިތުރަށް އެ މީހުންގެ ރެޑް ނޯޓިސް ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ ތަނެއް ނެތުމުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެގީ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު ފުލުހުންގެ ޓީމަކުން އެ މީހުން ދިރިއުޅޭ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ގޮސް އެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރި އެވެ.

ނިހާން މިރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓު.

ފުލުހުންގެ މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ނިހާން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބަޔަކު ހައްޔަރު ކުރުމަށް ހެކިބަސް ދިނުމާ ގުޅޭ ކަމެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފަ އެވެ. އެކަމަކު، ހައްޔަރު ކުރަން އުޅޭ ބައެއް އޭނާ ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގި ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބައެއް 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް އެސްއޯއެފުން އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަން، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އާންމުކުރި ތަހުގީގީ ރިޕޯޓުން ވަނީ ހާމަވެފަ އެވެ. އެކަމަކު، އެ ނަގުދު ފައިސާ ލިބުނު މީހުންގެ ނަމެއް އެ ރިޕޯޓަކު ނެތެވެ.