މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށް ޕީސީގެ ބަދަލުގައި އައިޕެޑެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ބޭނުން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކޮމްޕިއުޓަރު މޮނިޓަރުތަކުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް އައިޕެޑެއް ދީ، މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.


މަޖިލީހުގެ މީޑިއާ ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޒިޔާއު "މިހާރު" އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ ޗެމްބަރުގައި ހުންނަ ކޮންގްރެސް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މައިކް ސިސްޓަމާއި އިތުރު ކެމެރާތައް ހަރުކޮށް އިންސްޓޯލް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮންގްރެސް ސިސްޓަމަކާއި ވީޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓިން ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރާނެ ބައެއް ހޯދަން އިއުލާން ކުރީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންނެވެ. އަދި ބިޑަށް ލައިގެން އެ މަޝްރުއޫ ސަރުކާރުން ހަވާލު ކުރީ ދިވެހި ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޑިވިޝަން އޮފް އޯޑިއޯ ވިޝުއަލްސްއާ އެވެ.

"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަޖިލިސްކުރާ މާލަމުގައި ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ނުވަ އިންޗީގެ އައިޕެޑެއް ވަނީ ބަހައްޓައިފަ އެވެ. މީގެ ކުރިން މެމްބަރުން ބޭނުން ކުރެއްވީ ޓަޗް ސްކްރީން މޮނިޓަރެކެވެ. މިއީ މަޖިލިސް ކުރާ މާލަމަށް މިހާ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި (މ) މަޖިލިހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ މަޖިލިސް ކުރާ މާލަމުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ. --- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

އެ މާލަމުގައި ކުރިން ހަތަރު ކެމެރާ ހުރި ނަމަވެސް، މިހާރު ހަތް ކެމެރާއެއް ވަނީ އިތުރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އިތުރު ޓީވީތައް ވެސް އެ މާލަމުގައި ވަނީ ބަހައްޓައިފަ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަޖިލިހުގެ މާލަމަށް ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް މިހާތަނަށް 11 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު، އެ މަޝްރޫއު ސަރުކާރުން ހަވާލު ކުރީ 19 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށެވެ.

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުން ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ޖަލްސާ މަޖިލިސްކުރާ ގޭގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އަދި އެރޭގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލިހުގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސަކު ކަނޑައެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

މަޖިލިހުގެ ރައީސް ކަމަށް ހަ ބޭފުޅަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރެއްވި އިރު، މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން މިހާތަނަށް ފާޅުކުރެއްވީ ތިން ބޭފުޅެކެވެ.

އެގޮތުން މަޖިލިހުގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާއި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފާއި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމާއި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ)ގެ އިތުރުން މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމާއި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރެވެ.

މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވަނީ އާޒިމްގެ އިތުރުން ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އާއި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އާމިރެވެ.