ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 2.3 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މާލެ އިން އެކަނި މިހާތަނަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.


އެ މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓުގައި ބުނީ މިއަދާ ހަމައަށް މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ އިން 2.3 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް 50،783 މީހުން ޒަކާތް ދައްކާފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ ރޯދަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ. ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭނީ އެ އަހަރެއްގައި އާންމުކޮށް ކައި އުޅުނު ބާވަތަކުން 2.4 ކިލޯއަށް ވާ އަގެވެ.

މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލެ ސަރަހައްދުން ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހޭ އަގުތައް

- އާދައިގެ ހަނޑުލުން 15ރ.

- ތައިލެންޑް ހުދު ހަނޑުލުން 45ރ.

- ބާސްމަތީ ހަނޑުލުން 95ރ.

- ރަތް ހަނޑުލުން 75ރ.

- އާދައިގެ ފުށުން 15ރ.

- އާޓާ ފުށުން 60ރ.

އެހެން ހިސާބުތަކުން ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ނަގާނެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުންނެވެ. އެއީ އެ ރަށެއްގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ އަގު މާލޭގައި ވިއްކާ އަގާ ތަފާތުވުން އެކަށީގެންވާތީ އެވެ.

ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު 9:30 އިން މެންދުރު 1:00 އާ ހަމައަށެވެ.