މާމެންދޫ ފެނު އަޑީގައި، ކަރަންޓެއް ވެސް ނެތް!

ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ލ. މާމެންދޫގައި ފެންބޮޑުވެ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ގެޔަށް ފެން ވަދެ ރަށުން ކަރަންޓު ވެސް ކަނޑާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.


ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުލްމުހުސިން މުހައްމަދު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ގާތްގަނޑަކަށް ހާހެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ މާމެންދޫގައި އެއްކޮށް ފެންބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ 200 އެއްހާ ގެއަށް ފެން ވަދެފައިވާއިރު އޭގެތެރެއިން 50 ގެއަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ފަރުނީޗަރުތައް ހަލާކުވެ އެގޭގޭގައި ދިރިނޫޅެވޭވަރު ވަނީ ވެފައި،" މުހުސިން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރަށުގެ އާންމު ހާލަތު ގޯސް ކަމަށާއި މިހާރު ކަރަންޓު ވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް ހާލުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ލ. މާމެންދޫގައި ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން މިރޭ ކުރި ޓުވީޓު

ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުނު ގެތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން އެހެން ގެތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މުހްސިން ވިދާޅުވީ ކަރަންޓް ކަނޑާލަން ޖެހުނީ ފެންބޮޑުވެ އިންޖީނު ގެޔަށް ފެން ވަނުމުން މިރޭ 8:30 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އަލުން ކަރަންޓް ދެވޭނެ އިރެއް ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

އެ ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޕަންޕު ޖަހައިގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މުހުސިން ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއަދު އިރުއޮއްސުނު ވަގުތުން ފެށިގެން 8:30 ވީ އިރު ވެސް މާމެންދު އަށް ދިޔައީ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުންނެވެ. އޭރު ވަނީ މުޅި ރަށުގައި ފެން ބޮޑުވެފަ އެވެ.

ލ. އަތޮޅުގެ އިތުރުން ގއ. އަތޮޅާއި ގދ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ވެސް ފެންބޮޑުވެ އެތައް ގެޔަކަށް ވަނީ ފެންވަދެފަ އެވެ.