ފްލައިމީގެ ސީޕްލޭން ކަންނެއްޔެއްގެ ސިފާގައި!

ފްލައިމީ އޮޕަރޭޓްކުރާ ވިލާއެއާ އިން ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވި އިރު ބޭނުންކުރާ ބޯޓު ކަންނެއްޔެއްގެ ސިފައިގައި ދައްކާލައިފި އެވެ.


ފްލައިމީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި އާންމުކުރި ވީޑިއޯގައި ވަނީ ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ ބޯޓުތައް ސިފަވާ ގޮތް، ކަނޑުގެ ދިރުންތަކާ އެކު ގެނެސްދީފަ އެވެ. އެ މަންޒަރުތައް ނިމި، ސީޕްލޭން ފެންނަނީ ރާއްޖެ އިން އާންމުކޮށް ބާނާ ކަންނެއްޔެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ފްލައިމީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ބޯޓުތައް އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ގެންނަނީ ހަތަރު ބޯޓެވެ. ފްލައިމީގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރިސޯޓްތަކަށް ޓޫރިސްޓިން އުފުލުމުގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ފެށުމެވެ. އެގޮތުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ތަރައްގީކުރާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ފްލައިމީގެ ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޝަންތައް ފަށާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސީޕްލޭން ވިއުގަ ވެސް އޮތް ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް ދެނީ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަނާއި ޓްރާންސް މޯލްޑިވްސް އެއާވޭޒް (ޓީއެމްއޭ) އެވެ. އަދި ދާދި ފަހުން ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފެށީ މަންތާ އެއާއިން ވެސް އަންނަނީ ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް ދޭން ތައްޔާރީތަކެއް ވަމުންނެވެ.