ޝައިމް ފޮރުވި މައްސަލާގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ހުއްޓާ ގެއްލުނު ޝައިމް އަބްދުﷲ ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ކޮމިޝަނާ ހަމީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި، ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރިކަމުގެ އިތުރުން ތަފްސީލެއް ނުދެއްވަ އެވެ.

ހަމީދު ކުރެއްވި އިތުރު ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކުށުގެ ވެއްޓަށް ވަންނަ ކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ގެނެވޭނީ މުޖުތަމައުގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ކަމަށެވެ. އެއީ ކަމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުގެ އެކަނި ޒިންމާއެއް ނޫން ކަމަށް ކޮމިޝަނާގެ ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ކޮމިޝަނާ ހަމީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓް---

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ޝައިމް، 14، ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާ ހޯދަން ފުލުހުން އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ 20 ގަ އެވެ. އެ އަށް ފަހުން ތިން ގެއެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވެ އެވެ. އޭނާ ހޯދީ މާލޭގެ ގެއަކުންނެވެ. އެ ކުއްޖާ ގެއްލުނު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޝައިމް ގެއްލުނީ ބަލަންވާ ވަރަށް ނުބެލުމުންކަން ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅެނިކޮށް އެ ކުއްޖާ މިދިޔަަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނެގީ ހަވާލުވާނެ ބަޔަކު ނެތުމުން ކަމަށެވެ. އާއިލާ އިން ވެސް ޝައިމްއާ ހަވާލުވާން ދެކޮޅު ހެދިއިރު، ބެލެނިވެރިން ވެސް އޭނާ ގޭގައި ބަހައްޓަން އެއްބަސް ނުވި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.