އެމްޓީސީސީ ސޯމިލް އިމާރާތަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ވަގުތީ ގޮތުން ބަދަލުކުރަނީ

ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި އެމްޓީސީސީން އަލަށް ހެދި އިމާރާތަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ވަގުތީގޮތުން ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.


އެ މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު މިއުވާން މިއަދު ވިދާޅުވީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް، މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެމްޓީސީސީގެ ސޯމިލް ރިލޮކޭޝަން ބިލްޑިންގަށް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރަން ކަމަށެވެ. އަދި އެއްކޮށް ބަދަލުކޮށް، ވަގުތީ އިމާރާތުން ހިދުމަތް ދޭން ފަށާނީ އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މުޅި މިނިސްޓްރީ އެކީގައި ބަދަލުވާއިރު ދިމާވެދާނެ ބައެއް ދަތިތައް ހުރެދާނެ. އިމާރާތް ބަދަލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަކަށް މައާފަށް އެދެން،" މިއުވާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ހިންގާ އިމާރާތް މަރާމާތުކުރަނީ ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގަ އެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު 29 ވަނަ ދުވަހެވެ.