ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތް މަރާމާތުކުރަން ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކޮށްފި

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ހިންގާ އިމާރާތް މަރާމާތުކުރަން ޗައިނާއާ އެކު މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.


އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ފޮރިންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުު އަހުމަދު ޚަލީލް ކަމަށެވެ. ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮންގެވެ.

މަސައްކަތްތައް ނިމުމުން މިހާރު ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުންނަ، ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ދިން ހިލޭ އެހީ އެކެވެ.

\

\