އޭސީސީ އަށް ޝަކީލް އައްޔަންކޮށްފި

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ މެންބަރުކަމަށް، އިބްރާހީމް ޝަކީލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.


އިބްރާހީމް ޝަކީލް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ ދިރާގުގެ އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭގެ ކުރިން އެމްއެމްއޭގެ ފައިނޭންޝިއަލް އިންޓަލިޖެންސް ޔުނިޓުގެ އޮފިސަ އިންޗާޖުގެ މަގާމާއި ދިރާގާއި އެމްއެމްއޭގެ އެކި މަގާމުތަކާއި ޔޫއެންޑީޕީގެ އެކި މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައިވެ އެވެ. އިބްރާހީމް ޝަކީލް ވަނީ ކޮންޕިއުޓަ ސައިންސްގެ ދާއިރާއިން ސްރީ ލަންކާގެ، އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީން ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސެޓްފިކެޓް ހާޞިލްކުރައްވާފައެވެ.

އޭސީސީގެ މެންބަރުކަމަށް އިބްރާހީމް ޝަކީލް އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން، އޭސީސީގެ މެންބަރުކަމުގެ ހުވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ކުރެއްވި އެވެ. އިބްރާހީމް ޝަކީލަށް ހުވާ ލައިދެއްވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ އަރީފެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އޭސީސީގެ މެންބަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ކަމުގެ ލިޔުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އިބްރާހީމް ޝަކީލާ ހަވާލުކުރައްވައިފަ އެވެ.

އޭސީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން 68 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލެއްވި އެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން މާކްސް ދިނީ އެ ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ފެނިިވަޑައިގަންނަވާ 12 ބޭފުޅުންނަށެވެ.

އޭސީސީ އަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިވަޑައިގަތީ ވެސް ޝަކީލަށެވެ.