ހިންމަފުށީ ފަރަށް ހިލަ ބާޖެއް އުރިއްޖެ

އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިން ބަނދަރުން ބޮޑުހިލަ ބަރުކޮށްގެން މާލެއަށް ދަތުރުކުރި ބާޖެއް ހިންމަފުށީ ފަރަށް އުރިއްޖެ އެވެ.


މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ބުނީ އެ ބާޖު އުރުނުކަމުގެ ރިޕޯޓް ކޯސްޓްގާޑަށް ލިބުނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 1:54 ގައި ކަމަށާއި ބާޖު ފުންކުރަން އެހީތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެންއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު މޭޖާ އިބްރާހީމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ބާޖު ފަރަށް އަރަން މެދުވެރިވީ އެ ބާޖު ކަފުޖަހައިގެން ދިޔަ ޓަގްބޯޓުގެ ބުރަފަތީގައި ވަލެއް އޮޅުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބާޖު ފުންކުރުމުގެ މަަސައްކަތް ބާޖުގެ ވެރިފަރާތާއި ސިފައިން ގުޅިގެން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެ ބާޖުގެ ވެރިފަރާތާ ބެހޭ މައުލޫމާތެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

ބާޖު އުރިފައި އޮތީ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ގިލި ލަންކަންފުއްޓާ ދިމާލަށެވެ.