ހަތިޔާރާއެކު ސިފައިން އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގޮތް ނޭންގޭ މަރުތަކުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން އަންގައިގެން ފުލުހުން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަނިކޮށް ސިފައިން ވެސް ހަތިޔާރާ އެކު އޮޕަރޭޝަނެއް މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.


ހަތިޔާރާ އެކު ސިފައިން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމުގެ އިތުރުން އެއްވެސް ތަފްސީލެއް އެމްއެންޑީއެފުން އަދި ނުދެ އެވެ.

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ އެންގުމަށް ފުލުހުން ގެންދަނީ މާލޭގެ ބައެއް ގެތަކާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ބައެއް ގެތައް ބަލައި ފާސް ކުރަމުންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމަށް މާލެ އާއި އައްޑޫގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ގެއްލުވާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހު ތައްޔާރު ކުރި ޑްރާފް ރިޕޯޓުގެ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ހާމަ ކުރަމުން ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހުސްނުއް ސުއޫދު ވަނީ އެ މައްސަލާގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބައެއް މީހުންގެ ނަންތައް ހާމަ ކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ހެކިތަކަށް ބަލާއިރު ރިލްވާން ވަނީ މަރާލާފައި ކަމަށާއި އެކަން ކުރީ އަލްގައިދާގެ ރާއްޖޭގެ ގޮފީގެ މީހުން ކަމަށް ސުއޫދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފައިވާ މީހުން ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާގޮތް ވެސް ސުއޫދު ވަނީ ހާމަ ކުރައްވާފަ އެވެ. އެމީހުންނާއި އެމީހުން ކުރާ ވިޔަފާރިތައް ވެސް ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށް ސުއޫދު ވިދާޅުވި އެވެ.