ރާއްޖެ އަށް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބިދޭސީން ރެކްރޫޓްކުރާ މީހަކު ޑީޕޯޓްކޮށްފި

ގަވައިދާ ހިލާފަށް މީހުން ރެކްރޫޓް ކުރުމާއި ހުއްދަނެތި ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި އުޅުނު ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ރާއްޖޭން ޑީޕޯޓްކޮށްލައިފި އެވެ.


އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް މީހުން ރެކްރޫޓްކުރާތީ އާއި ހުއްދަނެތި ވިޔަފާރި ކުރާތީ ޑީޕޯޓްކުރީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޝަފީގުލް އިސްލާމް، 49، ކަމަށެވެ. ކޮންޓްރޯލާ އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުހައްމަދު އަހްމަދު ހުސައިން (ހަނަފީ) ވިދާޅުވީ ޝަފީގުލް އިސްލާމް ހައްޔަރުކޮށް ޑީޕޯޓްކޮށްލީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދާ ބިދޭސީން މަދުކުރަން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގުސަދަކީ ގަވާއިދާ ހިލާފުވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް ހޯދައި، އެ ސަބަބުތައް މަދުކޮށް މިކަމުގައި ނަތީޖާއަކަށް ވާސިލްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން،" ހަނަފީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަނަފީގެ ޓްވޯޓް

ސައްހަ ލިޔެކިއުންތައް ނެތި ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން އުޅޭ އިރު ރާއްޖެ އަށް މީހުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ ތެރެއިން ހިއުމަން ޓްރެފިކިން އަށް މަގުފަހިވާ އެތައް ކަމެއް ހިނގަ އެވެ. އެހެންވެ އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހިއުމަން ޓްރެފިކިން ވޮޗްލިސްޓްގައި ރާއްޖެއިން ހިމެނޭތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.