ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މެލޭޝިޔާ އަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް، މެލޭޝިޔާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ދާދި ދެންމެއަކު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.


މިއީ، އަންނަ އަންގާރަދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ނިޔަލަށްް މެލޭޝިޔާގައި ބާއްވާ "ޕަމާޓާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް: ޗިލްޑްރަން ބިޔޯންޑް ޓުމޯރޯ" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ. މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ އިތުރުން، މި ދަތުރުފުޅުގައި މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓްގައިވެ އެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް، މެލޭޝިޔާ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިރޭ ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މި ކޮންފަރެންސްގެ ހައި-ލެވަލް ފޯރަމްގައި، މެލޭޝިޔާ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން ދާތިން ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު ދެއްވާފައިވާ ދައުވަތަކަށް، ރައީސް ޔާމީނާއި އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން "ގައުމުގެ ކުރިމަގަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމް"، މި މައުލޫ އަށް ތަގްރީރުކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް، މެލޭޝިޔާ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިރޭ ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މި ޖަލްސާއަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ތަރައްގީ އާއި ކުރިއެރުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން، އެކި ގައުމުތަކުގެ މާހިރުން އެއްތަންވެ ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.