އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާ: އެކަކު މަރުވެ، އެތައް ގެއެއް އަނދައިހުލި!

ހެންވޭރުގައި ހުރި އިމާރާތެއްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރޯވެ ކައިރީގައި ހުރި ތަންތަނަށް އަލިފާންގަނޑު ފެތުރެން ފަށައިފި އެވެ.