މަރުވި މީހާގެ އާއިލާއާ ގުޅިއްޖެ: އޭޑީކޭ

އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި އިންދާ ވެއްޓިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރު މަރުވެފައި އޮތް މީހާގެ އާއިލާއާ މިހާރު ގުޅިއްޖެ ކަމަށް، އޭޑީކޭ އިން ދާދި ދެންމެއަކު ބުނެފި އެވެ.


"އާއިލާ އިން މިހާރު އެބަ އާދޭ ހޮސްޕިޓަލަށް،" އޭޑީކޭގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކާކުކަން އެނގޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން އޭޑީކޭ އިން ވަނީ ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް، އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިފަ އެވެ. އޭޑީކޭގެ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އުމުރުން 50-60 އަހަރާ ދެމެދުގެ ފިރިހެނަކު މިއަދު ހެނދުނު އެމަޖެންސީއަށް ގެނައި އިރު ވެސް ދިރިއޮތްކަމުގެ ނިޝާނެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ސަލާމަތްކުރެވޭތޯ ޑޮކްޓަރުން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

"މިހާރު"އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ފަތިހު މޫދަށް ގޮސް އުޅުނު އެ މީހާ ވެއްޓުނީ މޫދުން އެރި ތަނުންނެވެ. އެކަމަކު ފުލުހުން ބުނާ ގޮތުގައި ހާލު ދެރަ މީހާ ފެނުނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގެ ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެ އިންދަ އެވެ. ފުލުހުންނަށް ބަޔަކު އެންގީ، ވެއްޓުމުން އޭނާ ގެންގޮސް ގޮނޑިއެއްގައި ބައިންދާފައި އިންދާ ކަމެއް، ނުވަތަ އާންމުންނަށް އޭނާ ފެނުނީ ހާލުދެރަވެފައި އިންދާ ކަމެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

މިހާރު އަލުން ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ އާޓިފިޝަލް ބީޗަށް ހެނދުނު ގަޑީގައި މީހުން މޫދަށް އެރެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.