ބިޑަށް ނުލައި 53 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް ބޮސްކާލިސް އަށް ދީފި

ގުޅީފަޅަށް ކޮމާޝަލް ޕޯޓު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް، އެ ރަށުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކަން ބިޑަކާ ނުލައި 53 މިލިއަން ޑޮލަރު (817 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ނެދަލެންޑްސްގެ ބޮސްކާލިސް ވެސްޓްމިންްޓާ ކޮންޓްރެކްޓިން ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.


މާލޭގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރަން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު، ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގު އާއި ބޮސްކާލިސް ވެސްޓްމިންސްޓާ ކޮންޓްރެކްޓިންގެ ކުންފުނީގެ އޭރިއާ މެނޭޖަރު ޑޭވިޑް ބޫސްޓެޑް ވަނީ ސޮއިކުރައްވައިފަ އެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން ގުޅިފަޅުގެ 6 މިލިއަން ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ބިންހިއްކައި ހަތަރު ކިލޯ މީޓަރުގެ ތޮއްޓެއް ލާނެ އެވެ. އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމަން ދީފައިވަނީ 180 ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ ޔުނިޓުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، ބޮސްކާލިސް ވެސްޓްމިންްޓާ ކޮންޓްރެކްޓިން ކުންފުންޏާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން، އެކަމަކު ބިޑަށް ހުޅުވާލައިގެނެއް ނޫނެވެ. އެހާ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކުމަށް ދާނެ ހަރަދާއި ވަގުތަށް ބަލައި ޓެކްނިކަލް ގޮތުން އެގޮތަށް ކަނޑައެޅީ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ބިން ހިއްކުމާއި ކަނޑުފަޅުގައި ގާއިމްކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރަމުން އަންނަ ބޮސްކާލިސް ކުންފުނިން މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 2007 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2015 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު މީހުން ދިރިއުޅޭ 10 ރަށެއްގައި ޖުމްލަ 198 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާފައި ވެ އެވެ.

ގުޅިފަޅު ބިންހިއްކަން ހަވާލުކުރިއިރު، ގުޅިފަޅުގެ މާސްޓަ ޕްލޭނާއި މާލޭ އުތުރު ބަނދަރުގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ހަދަން ސިންގަޕޫރުގެ ބަޔަކާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. އެ ދެ މަސައްކަތް ސިންގަޕޫރުގެ އެޗްކިއު ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރާ ގޮތަށް، 650،000 ޑޮލަރު (10 މިލިޔަން ރުފިޔާ) އަށެވެ.

ޕްލޭން ހަދަން ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ހަވާލުކުރިއަސް އެ މަސައްކަތަށް އަދި ފައިސާ ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ކުރިން ބުންޏެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބިން ހިއްކުމުގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ފަހަކަށް އައިސް ހިންގަމުން އަންނަނީ އެމްޓީސީސީ އިންނެވެ. އަދި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް އެ ކުންފުނިން 36 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްގެން މަހާޖައްފާރުގެ ނަމުގައި ބޮޑު ޑްރެޖަރެއް ގެނެސްފައި ވެ އެވެ. އެކަމަކު އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެމްޓީސީސީއަކަށް ވެސް ނޭނގެ އެވެ.