ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަލާ ދޭ ފަރާތްތަކަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ: ވެމްކޯ

ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަލާ ދޭ މީހުންނަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން އެ ކުންފުނިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.


ވެމްކޯއިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަލާ ދޭ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާ މެދު އިހާނެތިކޮށް އަމަލުކުރާ ތަން އެ ކުންފުންޏަށް ރިޕޯޓުކުރާ އާންމުންނަށް އެތަނުން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

އެ ކުންފުނިން މިހެން މި ބުނީ، އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކަށް ރޭ އަށެއް ޖަހާކަންހާ އިރު ފިރިހެނަކު ހަމަލާ ދީފައި ވަނިކޮށެވެ. ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ މާރާމާރީ ހިނގީ ފަނޑިޔާރު މަގުގައި ހުންނަ ގެއަކުން ނުކުތް ފިރިހެނަކު ވެމްކޯގެ ވެހިކަލަށް ކުނި އަޅަން އުޅުމުންނެވެ. އެ ގެއަކީ ވެމްކޯގެ ހިދުމަތް ހޯދަން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވާ ގެއެއް ކަމަށް ވުމުން އޭނާއަށް ކުނި ނޭޅޭނެ ކަމަށް ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފު ޔޫނުސް އާދަމް އެންގި ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އަދި އެހެން އެންގުމުން އެ ފިރިހެން މީހާ އެކަމާ ރުޅިި އައިސް، ޔޫނުސްގެ ބޮލަށް ކުނި ކޮތަޅު ޖަހާފައި ދިޔައީ ކަމަށް ވެސް އެތަނުން ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ.

ވެމްކޯއިން ބުނީ މި ހާދިސާގައި ޔޫނުސް އަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ޔޫނުސްއާ އެތަނުގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އާދަމް މުހައްމަދު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވާ، ޔޫނުސް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ. ޔޫނުސް ވެމްކޯގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށީ މިދިޔަ އަހަރެވެ.