އެމްޑީޕީގެ ރައީސަކަށް ނަޝީދު، ނައިބު ރައީސަކަށް ޝިފާޒް

އެމްޑީޕީން މިއަދު ބޭއްވި ލީޑަޝިޕް އިންތިޚާބު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝިފާޒް މިރޭ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ.


ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީގެ ރައީސްކަމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ނަޝީދު އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާއިރު، އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ވެސް އެމަނިކުފާނު އެކަންޏެވެ. އެހެންވެ، އެމްޑީޕީގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ބޭއްވީ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެކެވެ. ނައިބު ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރެއްވީ މިހާރު ވެސް އެ މަގާމު ފުރުއްވާ ޝިފާޒްގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމެވެ.

މިރެއާ ހަމައަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަށް ބަލާއިރު، 172 ވޯޓު ފޮއްޓަކުން ނަޝީދަށް ލިިބިވަޑައިގަތީ 23،369 ވޯޓެވެ. ޕާޓީގެ ރައީސްގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަކީ 23،584 އެވެ. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދިން މީހުންގެ ޖުމްލަ އަކީ 63 އެވެ. ސައްހަ ވޯޓުގެ ޖުމްލަ އަކީ 23،432 އެވެ. އެހެންވެ، ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓުން ނަޝީދަށް މަގާމު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުނީ އެންމެ 23،369 މީހުންގެ ތާއީދާ އެކު އެވެ.

މިރެއާ ހަމައަށް ގުނައި ނިމިފައިވާ 172 ވޯޓު ފޮށީގެ ނަތީޖާ އަށް ބަލާއިރު، އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމު ޝިފާޒަށް ދިފާއު ކުރެއްވުނީ 13،233 ވޯޓުންނެވެ. އަސްލަމަށް ހޯއްދެވުނީ 9،957 ވޯޓެވެ. އެމްޑީޕީގެ ލީޑަޝިޕް އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލީ ވެސް ނައިބު ރައީސްގެ އިންތިޚާބުގަ އެވެ. އެއީ 23،613 އެވެ.

އެމްޑީިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 87,439 މީހުންނަށް ލިބެ އެވެ.

އަސްލަމް، މާލޭގައި ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެ މެމްބަރުން ކަަމަށްވާ ނާޒިލް އަދި މުހައްމަދު ރަޝީދާ އެކު.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސްގެ އިންތިޚާބުގެ ވާދަވެރިކަން ޝިފާޒާއި އަސްލަމްގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑުކަން މި ކެމްޕެއިން ގައި ފެނުނެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަސްލަމް ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން ބޮޑު ކެމްޕެއިނެއް ކުރައްވައިފަ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ އަދި ނަޝީދުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޓީމުން ވެސް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކެމްޕެއިން ކުރީ އަސްލަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުން ވެސް ނުކުންނެވީ އަސްލަމާ އެކު އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބުގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުން އޮތީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގަ އެވެ. އަދި ދާއިރާތައް، މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސާއި އުތުރު ޕްރޮވިންސާއި މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސާއި މެދު ޕްރޮވިންސާއި މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ އިތުރުން މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސްތަކަށް ބަހާލާފައިވާއިރު، އެ ސަރަހައްދުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މާލޭގައި އުޅޭ މީހުން ވެސް ވޯޓުލީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގަ އެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ލީޑަޝިޕްގެ އިންތިޚާބުގައި މީހަކު ވޯޓުލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކުގެ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓީ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގަ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އުޅޭ މީހުން ވޯޓުލީ އެ އަވަށު ޣާޒީ ސްކޫލަށެވެ. ވިލިމާލޭގެ ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައި ވަނީ އެ އަވަށުގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގަ އެވެ.