ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ އިދާރާތްތަކާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.


ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ، އެ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން އެކުލަވާލާފައިވާ ޓާސްކްފޯހުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މިހާތަނަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުއްވައިފަ އެވެ. އަދި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެޅެން ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައި އެ ބައްޔާ ގުޅޭ ހުރިހާ ކަމެއް އެންމެ ގާތުން ބެއްލެވުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ރައީސް އިރުޝާދު ދެއްވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެމަނިކުފާނު އޮޅުންފިލުއްވާފައިވެ އެވެ. އަދި ބަލީގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ފެނިފައިވާ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި މި ވަގުތު ދިރިއުޅެމުންދާ ދިވެހިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ޗައިނާގެ ގައުމުގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެތުރެން ފެށި ވައިރަހުގައި މިހާތަނަށް 106 މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް 4،515 އަށް އަރަ އެވެ.

ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮރޮނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ ގެނައުން މި ވަގުތަށް ހުއްޓާލަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުން ވަނީ ގޮވާލަން ފަށައިފަ އެވެ. ބައެއް ގައުމުތަކުން ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް ވިސާ ދިނުން ހަރުކަށިކުރިއިރު އަނެއް ބައި ގައުމުތަކުގައި ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް ވިސާ ދިނުން ވަނީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ.