ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭގަނޑު އެކަނި މަގުމަތީގައި

އުމުރުން އެންމެ ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މިރޭ މަޖީދީމަގުގައި އެކަނި އުޅެނިކޮށް ފުލުހުންގެ ހިމާޔަތަށް ގެންގޮސް އާއިލާ އަށް އެކަން އަންގައިފި އެވެ.


މިރޭ 9:30 ހާއިރު މަޖީދީމަގު ސަންފްރަންޓް ކައިރީ ހުއްޓާ ފެނުނު އަންހެން ކުއްޖާގެ އާއިލާ އަށް އަންގައި އެ ކުއްޖާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މިރޭ 10:00 ހާއިރު ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެކަމާ ބެހޭ ތަފްސީލެއް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

ކުއްޖާ އެކަނި މަގުމަތީ ހުންނަން މެދުވެރިވީ ކީއްވެ ކަމެއް އެނގޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ފުލުހުން ވަނީ ދަންވަރު އެކަނި މަގުމަތީ ހުރި ކުއްޖަކަށް ވެސް ހިމާޔަތް ދީ އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.