މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ރައީސް ޔާމީން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.


އެމަނިކުފާނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވީ، ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން މެލޭޝިޔާއަށް މިހާރު ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރޭގަ އެވެ. މިއީ "ޕާމާޓާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް: ޗިލްޑްރަން ބިޔޯންޑް ޓްމޯރާ"ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ހަމައަށް ބާއްވާ މި ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް މިއަދު ވަނީ "ގައުމުގެ ކުރިމަގަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމް" ގެ މައުލޫއަށް ތަގުރީރުކުރައްވައިފަ އެވެ.

މިދިޔަ މާޗު މަހު ވެސް ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން ވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މެލޭޝިޔާއަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ. އެ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރޭގައި ދެއްވި ޖޮއިންޓް ސްޓޭޓްމަންޓެއްގައި ރައީސް ވަނީ މެލޭޝިޔާގައި ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާ ބެހޭ ކަލްޗާ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރަން މެލޭޝިޔާގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.