ވައިރަސް ފެތުރޭތީ އުމްރާ އަށް މީހުން އައުން ސައޫދީން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އުމްރާ އަށް މީހުން އައުމާއި މަސްޖިދުއް ނަބަވީ އަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ވަގުތީ ގޮތުން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.


ސައުދީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޗައިނާގައި މިދިޔަ އަހަރު ފެތުރެން ފެށި ކޮވިޑް-19 މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރި ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާ ވާތީ، މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ވަލި ފެތުރެމުންދާ ގައުމުތަކުން ސައޫދީ އަށް ޓޫރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި މީހުން އެތެރެވުން ވެސް މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އުމްރާ އަށް މީހުން އައުން މަނާކުރި ވަކި މުއްދަތެއް ބަޔާނުގައި ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ.

މިއީ ސައޫދީ ރައްޔިތުންނާއި ހަރަމްފުޅުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ޖެހޭ މި ބަލި 80،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހި 2،770 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އަދި މިހާތަނަށް 46 ގައުމަކުން ވަނީ ބަލި ފެނިފަ އެވެ.

ބަލި ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ބަލީގެ ހާލަތު ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ގޯސްވެފައި ވަނިކޮށް ސައޫދީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ބައްޔާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އާއި ސިއްހީ އެހެން ޖަމާއަތްތަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ސައޫދީން ވެސް އަމަލުކުރަމުން ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ސައޫދީން ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

"މި ފިޔަވަޅުތައް އެޅީ ސައޫދީ އަށް ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އެތެރެވިޔަ ނުދިނުމަށް، ސިއްހީ ކަންކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ދިން ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް،" ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ ގައުމުތަކަށް ސައޫދީ ރައްޔިތުން ދަތުރު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް، އެ ގައުމުން ވަނީ ވިސާއާ ނުލައި، އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ސައޫދީ އާއި ގަލްފުގެ ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެ ގައުމުތަކުގެ ދެމެދުގައި ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ވެސް މި ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލައިފަ އެވެ.

ކޮރޯނަވައިރަސްގެ ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ މިޑްލްސް އީސްޓް ކޮރޯނާވައިރަސް (މާސް) 2018 ވަނަ އަހަރު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ފެތުރިފައިވެ އެވެ. އެފަހަރު ވެސް ސައޫދީން ވަނީ ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް މީހުން އެތެރެވުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް މީހުން ގެނައުން ހުއްޓައެއް ނުލަ އެވެ.