ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅު މަސައްކަތަށް އިންޑިއާގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ރާއްޖެ އަށް ފޮނުވަނީ

މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރޭ ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ އިން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީވާން އިންޑިއާގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ބޭސް ފޮނުވަން އެ ގައުމުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.


ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ އެ ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވާން ރާއްޖެ އަންނަ ޓީމުގައި ފުއްޕާމޭގެ ބަލިތަކުގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރާއި ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ފިޒީޝަނުން އަދި ލެބް-ޓެކްނިޝަނުން ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދޭން ބޭނުންވާ މުހިއްމު އެތައް ބޭހެއް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ހަދިޔާކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަންނާނީ ޑޮކްޓަަރުންނާއި ނަރުހުން ހިމެނޭ ގޮތަށް 14 މީހުންގެ ޓީމެއް ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާ އިން މީގެ ކުރިން ވަނީ، ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ބައެއް ބޭސްތައް އެކްސްޕޯޓުކުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފަ އެވެ. ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ ގިނައިން ޖެނެރިކް ބޭސްތައް ސަޕްލައިކުރާ އިންޑިއާ އިން ވަނީ 26 ބޭހެއް އެކްސްޕޯޓުކުރުން ލިމިޓް ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން، ހުން އައުމާއި ބޮލުގައި ރިއްސުން ފަދަ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ އާންމު ބޭހެއް ކަމަށްވާ "ޕެރަސެޓަމޯލް" އެކްސްޕޯޓްކުރުން ވެސް ކޮންޓްރޯލްކުރި އެވެ.

ބަޔާނުގައި ބުނީ މިފަދަ ބޭސްތައް އެކްސްޕޯޓުކުރުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލާފައި ވިޔަސް ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ގާތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ބޭސް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމީ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާ އިން ފޯރުކޮށްދޭ މިފަދަ އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ އެހީގެ ސަބަބުން "އިންޑިއާގެ ނެއިބަހުޑް ފަސްޓް ޕޮލިސީ" އަދި ރާއްޖޭގެ "އިންޑިއާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ"ގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދެ ގައުމުގެ ބަދަހި ގުޅުން ހާމަވެގެންދާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެ ގައުމުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެތުރެން ފެށި ޗައިނާގެ ވޫހާންގައި ތިބި ދިވެހިން ދެ ބުރެއްގެ މަތިން އެތަނުން ނެރެ، އިންޑިއާ އަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އެ މީހުން ރާއްޖެ ގެނައީ އިންޑިއާގައި 14 ދުވަހު ކަރަންޓީނުކުރުމަށްފަހުގަ އެވެ.

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 40 އަށް އަރައިފަ އެވެ. އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް، ބިދޭސީންނަށް ވިސާ ދިނުން އިންޑިއާއިން ވަނީ މިރޭ 12:00 އިން ފެށިގެން މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ގައުމެއްގެ މީހުންނަށް ވިސާ ނުދޭން އިންޑިއާ އިން ނިންމި ނަމަވެސް ކޮންމެހެން އިންޑިއާ އަށް ދާންޖެހޭ ދިވެހިންނަށް އިސްތިސްނާއެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.