ކޮވިޑް-19: މަޖިލީހުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރަން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ބޮޑު ލޮޅުމެއް އަންނާތީ ރައްޔިިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން މަހަކު 19.3 މިލިޔަން ރުފިޔާ ކުޑަކޮށްދޭން ސަރުކާރުން އެދިއްޖެ އެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ކުރިއަށްދާ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ހަރަދުތަކުން 19.3 މިލިޔަަން ރުފިޔާ ކުޑަކޮށްދިނުން އެދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު އެދިވަޑައިގެން ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން އެދުނު ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރެެވެން އޮތްތޯ ބެއްލެވުމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރަައީސް އަދި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲގެ އަރިހުން އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިިގެންނެވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކާއި ރާއްޖޭން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަަބަބުން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ބޮޑެތި މައްސަަލަތައް ކުރިމަތިވެ، ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވަނީ ދަށަށް ދާން ފަށައިފަ އެވެ. ސާކް ގައުމުތަކުގެ ވެރިން އިއްޔެ ބޭއްވި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ޓޫރިސްޓުން އަންނަ އަދަދު މިހާރު މަދުވަމުންދާ ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ނަމަ މި އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީން 2.5 ބިލިޔަން ރުފިޔާ އާއި 6.9 ބިލިޔަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ މިންވަރެއް މި އަހަރު މަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިސްޓުން އައި ވަރު މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 14.3 ޕަސެންޓުން ދަށަށް ދިޔަ ކަމަށާއި މާޗް މަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 22.8 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު އިއްޔެ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޓޫރިސްޓުން އަންނަ އަދަދު މިހާރު ދަށަށް ދަނީ ވަރަށް ބާރަށް، މިހާރު މިދާ ގޮތަށް ދަންޏާ މި އަހަރު ނިމޭ އިރު 35 ޕަސެންޓްގެ ދަށްވުމެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ ކުރިމަތިވާނެ،" ރައީސްް ވިދާޅުވި އެވެ.