އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދެއްކޭ، އަބްދުއްރަހީމްގެ ދެ ކޯލެއް ނުނެގި ދިޔަ: ރައީސް

އިދިިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއް ރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) މި ފަހުން ކުރެއްވި ދެ ކޯލެއް މިސްވެފައި އޮތް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ދުނިޔޭގައި ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރޭ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ )ގައި ރައީސް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ލަފަ އާއި މަޝްވަރާ ހޯއްދަވަންތޯ ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލު ކުރުމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އެކަމުގައި މަޝްވަރާ ހޯއްދަވަނީ ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނާ އެމަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަ އެވެ. އެގޮތުން އަދުރޭ ވެސް އެމަނިކުފާނާ ފޯނުން ގުޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ފޯނުން އަޅުގަނޑަށް ގުޅޭ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދޭތެރެއަކުން ގުޅަމުން ދޭ. އެކަމަކު މިދޭތެރެއިން [ޕީއެންސީގެ ރައީސް] އަބްދުއްރަހީމް ކުރެއްވި ދެ ކޯލެއް އަޅުގަނޑަށް ނުނެގި ދިޔަ،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަބްދުއްރަހީމްގެ ކޯލެއް "މިސްވެއްޖެއްޔާ" ފަހުން ވެސް ގުޅުއްވާފައި ހުންނާނެ އެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާނުކުރައްވަންތޯ ސުވާލު ރައީސަށް ކުރިމަތިވީ މިހާރު ޖަލުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރައްވަން ނުނިންމަވާނަންތޯ ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލުގެ ތެރެއިންނެވެ.

އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ޖަލުން މީހުން މިނިވަންކުރަން ގާނޫނީ ގޮތުން ވަކި އުސޫލުތަކެއް އޮންނަ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު އަމަލުކުރައްވާނީ އެ ގޮތަށް ކަމަށެވެެ. އަދި ޖަލުގައި ތިބި މީހުންނާ މެދު ތަފާތެއް ނުގެންގުޅުއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރެއްވީ މި ދުވަސްކޮޅު އެންމެން ވެސް ގޭގައި ތިބުމަށެވެ. އެއީ ސިއްހީ މާހިރުން މިކަމުގައި އެންމެ ވަރުގަދައަށް ދޭ ލަފާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ -ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

ހަ މަހަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސް ވަނީ ހަލުވިކަމާ އެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް އެޅި އެންމެ ބޮޑު ފިޔަވަޅު ކަމަށްވާ "ބޯޑަރު ބަންދުކުރުން" އިއުލާނު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ރަނގަޅު ކަމަށް އަދުރޭ ދާދި ފަހުން ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު ސަރުކާރުން އެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅީ އިދިކޮޅުން އެކަމަށް ގޮވާލުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.