މުދާ ގެންނަން މޯލްޑިވިއަނުން ކާގޯ ފްލައިޓްތަކެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކުރުމަށް، ހަތަރު ގައުމަކަށް މޯލްޑިވިއަނުން ކާގޯ ފްލައިޓްތަކެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.


މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި، ރާއްޖެ އަށް ފްލައިޓްތައް އައުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެފަ އެވެ. އެހެންވެ، މުދާ ގެނައުމުގައި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދައްޗެއް ފޯރިޔަ ނުދިނުމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ކާގޯ ފްލައިޓްތަކެއް މި ބާއްވަނީ އަަލަށެވެ.

އެ އެއާލައިނުން ބުނި ގޮތުގައި މުދާ ގެންނަން ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯ އާއި އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމް އާއި ޗެންނާއީ އާއި ތައިލެންޑް އަދި ދުބާއީ އަށެވެ. އެތަނުން ބުނިގޮތުގައި ޑިމާންޑް އޮތް ވަރަކަށް އިތުރު ގައުމުތަކަށް ވެސް ދަތުރުކުރާނެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސަރުކާރުން އަޅަމުން އަަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައި އޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެކި ގައުމުތަކުން ވައިގެ މަގުން ގެންނަންޖެހޭ މުދާ ގެންނާނެ ގޮތްތަކެއް ހަމަ ޖައްސަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ކާގޯ ޗާޓަރު ފްލައިޓްތަކެއް ބާއްވަން ސަރުކާރުން ވިސްނާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކާގޯ ފްލައިޓްތައް ބާއްވާނީ ރާއްޖެ އަށް މުދާ ބޭނުންވަނީ ކިހާ ވަރެއްތޯ ބެލުމަށް ފަހު އެވެ.

ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންވާ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ފަަދަ ބާވަތްތައް ގެންނަން އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެގައުމުން ދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެފަދަ ދަތުރުތައްް އިންޑިއާ، ތައިލެންޑް އަދި ޔޫއޭއީ އަށް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ކޮރޯނާވައިރަސް އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައި މި މަހުގެ 12 އިން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށް އޮފީސްތަކާއި ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ވެސް މި ވަގުތަށް ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ރާއްޖޭން މިރޭ 12:00 އިން ފެށިން، އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ވެސް ހުއްޓާލާނެ އެވެ.

މުޅި ދުނިޔެ އިން މިހާތަނަށް ބައި މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮރޯނާވައިރަސް އަރާފައި ވާއިރު ރާއްޖޭން ވެސް 13 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ނުވަ މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ.