އަލިދޫ ރިސޯޓުން ވައްކަން ކުރި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހއ. އަތޮޅުގެ އަލިދޫ ރިސޯޓުން އެކި ދުވަސް މަތިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއްގައި ދިވެހި ހަތަރު ފިރިހެނުން އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


އެ ރިސޯޓަށް ބަޔަކު އަރައިގެން ވައްކަން ކުރާ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ. އަދި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ކޯޓު އަމުރަކާ އެކު އެ އަތޮޅު އުތީމުގެ ނުވަ ގެއެއް އިއްޔެ ބަލައި ފާސްކުރި ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އަދި އަލިދޫ ރިސޯޓުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި އެ ގެތަކުން ފެނުނު ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ 30-35 އަހަރާ ދެމެދުގެ ހަތަރު ފިރިހެނުންނެވެ. ހއ. ފިއްލަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން، އެ ހަތަރު މީހުންގެ ބަންދަށް އިއްޔެ 10 ދުވަސް ޖެހި ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އަލިދޫ ރިސޯޓުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ބައެއް ތަކެތި -- ފޮޓޯ: ފުލުހުން

ފުލުހުން އާންމުކުރި ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި، އެ ރިސޯޓުން ވަގަށް ނެގި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޮނޑި އާއި ގޮދަޑި އާއި ބެޑްޝީޓާއި ބާލިސް ފަދަ ހިމެނެ އެވެ. އަދި މިނީ ފްރިޖާއި ޓީވީ ފަދަ ތަކެތި ވެސް ވަނީ ވަގަށް ނަގައިފަ އެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.